MUDr. Radka Ludvíková

MUDr. Radka Ludvíková

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Opava

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ COVID-19

Pro naše pacienty, kteří nemají zdravotní potíže a příznaky onemocnění Covid-19, je možno provést test zdarma v ordinaci. Tato vyšetření budou prováděna pouze v případě volné kapacity ordinace.

Vážení pacienti,

zdravotní péči všeobecného praktického lékaře pro dospělé poskytuji v zrekonstruované ordinaci na Poliklinice v Opavě. Ordinace je v přízemí, pro bezbariérový vstup je možné využít výtah situovaný ze zadní strany budovy ve dvoře.

Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, po promoci jsem získala praxi na interním oddělení Slezské nemocnice v Opavě a v pobočce Mojí ambulance v Opavě. Atestovala jsem na koci roku 2016, jako samostatný praktický lékař pracuji od roku 2018.

Jsem držitelem diplomu celoživotního vzdělávání a licence udělené ČLK k výkonu samostatné praxe, dále jsem členem Společnosti všeobecného lékařství, Sdružení praktických lékařů ČR.

Pro práci využívám moderní přístrojové vybavení (EKG, CRP, INR, tlakový holter, močový analyzátor a přístroj pro stanovení D-dimerů k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie a troponinu T při podezření na infarkt myokardu).

Před každou návštěvou doporučuji telefonické objednání na čísle 725 941 014 na přesný čas. Objednaní pacienti mají přednost před neobjednanými.


MUDr. Radka Ludvíková
ordinace praktického lékaře pro dospělé

Ordinační doba

Pondělí   07:00 – 13:00
Úterý   12:00 – 18:00
Středa   07:00 – 13:00
Čtvrtek   07:00 – 13:00
Pátek   07:00 – 13:00

Kontakt

náměstí Slezského odboje 1540/3 (POLIKLINIKA)
746 01  Opava-Předměstí

Sestra Lucie Jarošová, DiS.

Mobil: 725 941 014 (objednávky, informace)
E-mail: ordinace<zavinac>radkaludvikova.cz

E-mail slouží ke komunikaci se sestrou, která odpovídá dle časových možností. E-mail neslouží k akutnímu objednávání!

V e-mailové komunikaci uvádějte pro urychlení vždy i své telefonní číslo.

IČO: 06842941
IČZ: 90003000
IČP: 90003356

Datová schránka: w6p4mv9